O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


1 %     D L A     S T O R A TPomóż nam, a my pomożemy innym.Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz STORAT, proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszego Stowarzyszenia poprzez wpisanie nazwy:

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT

oraz podanie numeru KRS:

Nr KRS: 0000047423

                
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku, zamiast budżetowi państwa - organizacji pożytku publicznego.
W ten sposób podatnik, nie zyskując ani nie tracąc, ma możliwość samodzielnie zadecydować o przeznaczeniu części swoich podatków.

Prosimy i zachęcamy wszystkich Państwa, będących podatnikami, do przekazania 1% swojego podatku na rzecz STORAT, który jest organizacją pożytku publicznego od 29. grudnia 2004 r., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 47423.

Każdy sukces STORAT jest dziełem nie tylko psów i ludzi bezpośrednio w danym wydarzeniu uczestniczących, lecz również wielu innych "niewidocznych" osób. Pracujących regularnie w stowarzyszeniu członków, a także wolontariuszy - również tych, którzy wspomogli nas swoim udziałem w treningu tylko jednokrotnie. Na sukces "pracują" także: ofiarowany sprzęt oraz odpowiednio wykorzystane datki finansowe. Dzięki temu nasza praca jest skuteczna, przynosi wymierne efekty.
Wspierając nas, pomagacie Państwo w ten sposób innym. Stajecie się w jakiejś cząstce współautorami sukcesów, dając nam większe możliwości ratowania ludzkiego życia.


Każdy podatnik w swoim rocznym zeznaniu na formularzu PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 będzie mógł wskazać organizację poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którą chciałby wesprzeć 1% swojego podatku.

Jeśli podatnik jest rozliczany przez zakład pracy (nie składa samodzielnie zeznania podatkowego) również może przekazać 1% podatku dochodowego. Wystarczy, że złoży do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego wniosek w którym wskaże organizację (poda jej nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego), której chce przekazać 1% podatku.

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże wpłatę na konto tej organizacji.


Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać organizacji pożytku publicznego, poza 1% swojego podatku, również darowiznę. Darowiznę odliczamy od dochodu przed opodatkowaniem. Odliczenie to nie może przekroczyć 6% dochodu.

Osoba prawna może odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.


Do dokonania wpłaty możecie Państwo wykorzystać wypełnione (z danymi STORAT) formularze do wpłaty gotówkowej oraz przelewu, które znajdują się poniżej.
Wybrany plik należy wydrukować i uzupełnić o Państwa dane.

Formularz wpłaty gotówkowej:

                                         Plik w formacie Adobe "pdf" (121 KB)

Formularz przelewu bankowego:

                                         Plik w formacie Adobe "pdf" (121 KB)Wszelkie potrzebne dane do dokonania wpłaty jak i późniejszego rozliczenia podatkowego znajdują się w dziale .: KONTAKT :.Można również skorzystać z wygodnego i darmowego narzędzia jakim jest wersja on-line aplikacji e-pity:

1% podatku przez program e-pity on-lineW miarę możliwości i dostępności danych, w dziale .: PODZIĘKOWANIA :., będziemy się starali umieszczać tych, którzy nasze stowarzyszenie wspierają.

Od roku 2008 nie możemy na naszej stronie dziękować Państwu za przekazanie na rzecz STORAT 1% od podatku. Ustawa o ochronie danych osobowych oraz ordynacja podatkowa zabraniają takiej formy podziękowania.
Prosimy więc o zaznaczenie na oświadczeniu podatkowym, czy zgadzacie się Państwo na przekazanie nam informacji o swoim adresie. Tylko wtedy, jeśli zgodzicie się na to, mamy możliwość podziękować bezpośrednio i/lub na naszej stronie www.