O R G A N I Z A C J A      P O Ż Y T K U      P U B L I C Z N E G O      K R S      Nr    0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                    
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        

Ostatnia aktualizacja:
czwartek, 22.10.2020 r.


Serdecznie witamy na stronie

Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami
S T O R A T
Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT zarejestrowane zostało w styczniu 2000 r. Jego powstanie było efektem wieloletniej pracy ludzi zaangażowanych w szkolenie psów i  ratownictwo, chcących w pełniejszy sposób wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, stworzyć organizację dającą możliwość "normalnym" ludziom (tzn. cywilom) specjalistycznego szkolenia oraz wykorzystania swoich psów.

Celem Stowarzyszenia jest szkolenie zespołów ratowniczych (przewodnik z psem + nawigator), które współpracując z Policją włączałyby się do akcji poszukiwawczych zwiększając szanse odnalezienia zaginionych.

Psy po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego, który ma na celu wykluczenie psów agresywnych, tchórzliwych, mało sprawnych fizycznie i nie współpracujących z człowiekiem, są objęte programem szkolenia w zakresie posłuszeństwa, sprawności oraz określonych sprawności pracy węchowej.

Internationale Rettungshunde Organisation

Certyfikowanie psów prowadzone jest w oparciu o międzynarodowe regulaminy psów ratowniczych IRO (Internationale Rettungshunde Organisation).
Psy po zaliczeniu egzaminów Psa Poszukiwawczego i wybranej drugiej specjalności (gruzowy, tropiący, lawinowy) oraz dodatkowym zaliczeniu co najmniej dwóch akcji pozorowanych uzyskują licencję Psa Ratowniczego STORAT.
Ze względu na konieczność utrzymywania dobrego poziomu wyszkolenia licencja wydawana jest tylko na jeden rok (kalendarzowy). Przewodnik wraz z psem muszą corocznie zaliczać wyżej wymienione elementy, by uzyskać licencję na rok następny.

Ciągłym szkoleniem objęci są nawigatorzy, a także sami przewodnicy psów, od których wymaga się oprócz pracy z psem: sprawności fizycznej, teoretycznych wiadomości z zakresu psychologii psa i teorii zapachów, praktycznego udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej oraz przed- weterynaryjnej), posługiwania się sprzętem (mapy, kompas, GPS, radiotelefon itp.) umiejętności włączenia się do akcji ratowniczej.