Władze

ZARZĄD

Barbara Maciejewska
prezes

Malwina Paprocka
wiceprezes do spraw szkolenia

Mateusz Jarosiński
wiceprezes do spraw organizacyjnych

Piotr Motta
sekretarz

Hania Zwierzyńska

Anna Zwierzyńska skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Renata Grabowska

Renata Grabowska
przewodnicząca

Irena Kuchko

Irena Kuchko członek

Grzegorz Sikora

Grzegorz Sikora
członek

SZEFOWIE SZKOLENIA

Marta Gutowska

Marta Gutowska
szef szkolenia psów

Skontaktuj się z nami