Władze

ZARZĄD

Andrzej Nosiadek

Andrzej Nosiadek
prezes

Malwina Paprocka
wice-prezes do spraw szkolenia

Katarzyna Nosiadek wice-prezes do spraw organizacyjnych

Kamila Hintz
sekretarz

Hania Zwierzyńska

Anna Zwierzyńska skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Renata Grabowska

Renata Grabowska
przewodnicząca

Irena Kuchko

Irena Kuchko członek

Grzegorz Sikora

Grzegorz Sikora
członek

SZEFOWIE SZKOLENIA

Marta Gutowska

Marta Gutowska
szef szkolenia psów

Skontaktuj się z nami