Akcja 04.04.2001.

Miejscowość: Przybówka – Zalesie
Wezwanie: KPP Krosno – Rewir Bartkówka
Cel: Poszukiwanie 53-letniej kobiety
Wynik: W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionej. Kobieta prawdopodobnie wyjechała i nie powróciła do dnia dzisiejszego.

Skontaktuj się z nami