Akcja 29.08.2004.

Miejscowość: Niewodna
Wezwanie: KPP Strzyżów
Cel: Poszukiwanie 17-letniego, niepełnosprawnego chłopca.
Wynik: Po kilku godzinach od rozpoczęcia przeszukiwania wyznaczonego terenu, chłopiec samodzielnie powrócił do domu – akcję poszukiwawczą przerwano.

Skontaktuj się z nami