Akcja 06.09.2004.

Miejscowość: Głogów Małopolski
Wezwanie: dowódca patrolu saperskiego 21 BSP
Cel: Poszukiwanie niewypałów.
Wynik: Odnalezienie niewypałów i ich zabezpieczenie przez saperów.

Skontaktuj się z nami