100 Wpływowych Kobiet Podkarpacia 2020

100 Wpływowych Kobiet Podkarpacia 2020

Zapraszamy do udziału w plebiscycie organizowanym przez Kolegium Redakcyjne „Nowin”, którego jedną z nominowanych jest pani Marta Gutowska, będąca członkiem założycielem Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT
i jednocześnie szefem wyszkolenia psów ratowniczych.

Pani Marta jest międzynarodowym sędzią kynologicznym do oceny psów ratowniczych, instruktorem szkolenia psów Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP), wieloletnim konsultantem GOPR ds. szkolenia psów ratowniczych.

Uczestnicząc w licznych akcjach organizowanych przez Policję, pani Marta
wraz z zespołami STORAT uratowali i wciąż ratują zdrowie i życie zaginionych osób. Należy tu podkreślić, że zarówno Marta Gutowska, jak i członkowie STORAT swą działalność prowadzą bezinteresownie. Dzięki jej wiedzy, pasji i doświadczeniu udało się w ramach organizacji STORAT zbudować  zaangażowane i kompetentne zespoły ratownicze, gotowe w każdej chwili nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Temu posłannictwu Marta Gutowska poświęciła całe swoje życie, pokazując innym, jak skutecznie działać dla dobra społeczeństwa.

Skontaktuj się z nami