Petycja STORAT do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Petycja STORAT do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W sprawie zmiany ustawy w zakresie umożliwienia psom ratowniczym udziału w treningach na terenach leśnych.

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT,
zauważając lukę w przepisach prawa dotyczących działalności pozarządowych organizacji ratowniczych z psami, podjęło szereg działań zmierzających do zmiany lub wprowadzenia stosownych uregulowań w tym zakresie. Jednym z takich działań jest skierowana wspólnie z Justyną Pawul – członkiem naszego stowarzyszenia, petycja do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2009 r. poz. 6 ze zm.) w zakresie umożliwienia zespołom ratowniczym z psami udziału w treningach na terenach leśnych.

Liczymy na współpracę w tej sprawie grup i osób zainteresowanych tematyką ratownictwa z psami, bo zmiana przepisów jest złożoną kwestią i tylko wspólnymi siłami możemy osiągnąć założony cel. Poniżej zamieszczamy projekt pisma, które udostępniamy wszystkim chcącym poprzeć petycję.

W celu uzyskania szerszych informacji w zakresie podjętej inicjatywy możecie Państwo kontaktować się z Justyną Pawul, która pilotuje sprawę lub z Andrzejem Nosiadkiem – prezesem Stowarzyszenia.

Wszystkie organizacje zainteresowane współdziałaniem w tym zakresie prosimy o kontakt pod adresem: storat@storat.pl

Skontaktuj się z nami