III Międzynarodowe Egzaminy Psów Ratowniczych

III Międzynarodowe Egzaminy Psów Ratowniczych

Zapraszamy wszystkich chętnych na III Międzynarodowe Egzaminy Psów Ratowniczych – IRO Testing Event 2021!

Zgłoszenia – na formularzu IRO:

https://www.iro-dogs.org/cdn/uploads/iro-pruefungsanmeldung-test-registration-n-uo-50.pdf wraz z dowodem szczepień – najlepiej też na formularzu IRO: https://www.iro-dogs.org/cdn/uploads/tieraerztliche-bestaetigung-vet-confirmation.pdf należy wysłać na obydwa podane adresy: irotest@storat.pl oraz test@iro-dogs.org w okresie 25.08 – 11.09.2021.

Przypominam, że zgodnie z regulaminem IRO zespoły startujące muszą mieć książeczki startowe wydane przez IRO, ZKwP lub organizację członkowską IRO.

Zapraszamy wszystkich chętnych na III Międzynarodowe Egzaminy Psów Ratowniczych - IRO Testing Event 2021!

Skontaktuj się z nami