Medal Za Zasługi dla Policji

Medal Za Zasługi dla Policji

W dniu 27.07.2022 podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w
Rzeszowie srebrnym medalem „Za Zasługi dla Policji” odznaczony został
prezes Storat Andrzej Nosiadek! Wyróżnienie to jest wyrazem bardzo dobrej współpracy policji ze STORATem. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej, kryzysu uchodźczego i wojny w Ukrainie, zarówno członkowie Storat, jak i policjanci licznie angażowali się we wspólne ćwiczenia, szkolenia, konferencje i pokazy.

Mamy nadzieję na dalsze, tak owocne współdziałanie i podejmowanie nowych  przedsięwzięć.
Szczegóły obchodów tego święta na stronie Podkarpacka Policja:
https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/111083,Wojewodzkie-Obchody-Swieta-Policji-w-Rzeszowie.html
oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie:
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/168358,Wojewodzkie-Obchody-Swieta-Policji-Rzeszow-27-lipca-2022.html

Skontaktuj się z nami