Ogólnopolskie Egzaminy Psów Ratowniczych wg regulaminu IRO

Ogólnopolskie Egzaminy Psów Ratowniczych wg regulaminu IRO
Wspólnie z Rzeszowskim Oddziałem Związku Kynologicznego w Polsce zapraszamy na Ogólnopolskie Egzaminy Psów Ratowniczych wg regulaminu IRO!
Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 21.08.2022 od godz.8.00 do 04.09.2022. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt 120,00/egzamin – płatne na konto:
PKO BP S.A. I/O.Rzeszów 11 1020 4391 0000 6302 0079 8694 do 15.09.2022!!!
Każdy przewodnik musi być członkiem ZKwP lub organizacji FCI, psy muszą mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
Link do zgłoszeń:

Skontaktuj się z nami