Manewry poszukiwawczo-ratownicze w Zawadce Brzosteckiej2

Manewry poszukiwawczo-ratownicze w Zawadce Brzosteckiej2

W dniu 24.09.2022 r. Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT uczestniczyło w Manewrach Poszukiwawczo-Ratowniczych w Zawadce Brzosteckiej. OSP GPR Myślenice praktycznie zaprezentowało planowanie i koordynowanie różnych podmiotów (i sprzętu) w poszukiwaniach. W manewrach uczestniczyło liczne grono druhów OSP z regionu i przedstawicieli wielu służb, bylo to ponad 100 osób:

1. Funkcjonariusze Policji z Rzeszowa, Ropczyc, Dębicy, Jasła, Brzostku
2. Grupa Krynicka GOPR
3. Komenda Powiatowa PSP w Dębicy (Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza „Dębica”)
4. Legion Gerarda – Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza
5. Oddział Prewencji z Rzeszowa
6. OSP – Chotowa
7. OSP Dobrucowa
8. OSP GPR Myślenice
9. OSP Grudna Dolna
10. OSP Januszkowice Działy
11. OSP Januszkowice Wieś
12. OSP Korzeniów
13. OSP Ksrg Brzeziny
14. OSP KSRG Lubla
15. OSP Nagawczyna
16. OSP Opacionka
17. OSP Pustynia
18. OSP Siedliska-Bogusz
19. OSP Zawada
20. STORAT
STORAT reprezentowało 8 osób, w tym 3 zespoły z psami.
Przyjazna atmosfera i właściwa koordynacja zadań sprzyjała wymianie doświadczeń zarówno w planowaniu, jak też wykorzystaniu sprzętu. Bezpiecznie i z sukcesem zakończono działania poszukiwawczo-ratownicze. Przeprowadzone omówienie manewrów ukazało słabe i mocne strony współpracy różnych służb. Dziękujemy za możliwość włączenia się w ćwiczenia.

Skontaktuj się z nami