Zmiania ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń

Zmiania ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń

Sejm RP dnia 6 października 2022 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń.
Prace nad zmianami w przepisach zostały zainicjowane petycją skierowaną do Komisji Petycji przez Stowarzyszenie STORAT.
W toku procedowania posłowie zgłaszali poprawki, z których część została uwzględniona przez Sejm.
Poniżej link do treści uchwalonej ustawy:
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1971_u.htm
Ustawa została skierowana do Senatu.

Dnia 14 września 2022 roku szef szkolenia psów Marta Gutowska oraz prezes STORAT Andrzej Nosiadek uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Link do obrad komisji:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=FA5293D3CD7C8FD9C12588B600386CA5&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

Edit 27.10.2022
Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął bez poprawek ustawę z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń.

Skontaktuj się z nami