Wyjazd integracyjno-kondycyjny Łupków 2023

Wyjazd integracyjno-kondycyjny Łupków 2023


Narodzin klaczy nie było w planie wyjazdu integracyjno-kondycyjnego STORAT, ale właśnie to wydarzenie stało się pierwszym punktem weekendowego, bardzo owocnego spotkania przewodników ze swoimi psami oraz nawigatorów w Łupkowie Starym.
Rozpoczęte w piątkowy wieczór, 12 maja 2023 r., tą nadprogramową sytuacją ćwiczenia dalej przebiegły już zgodnie z założonym harmonogramem.

W głębokich, leśnych jarach nocą w piątek i w słoneczną niedzielę pięciu przewodników psów STORAT oraz jeden z bieszczadzkiej grupy GOPR, wraz z dwoma nawigatorami, ćwiczyło przeszukiwanie wyznaczonych terenów, a rano każdego dnia posłuszeństwo i sprawność.
Intensywnie spędzony czas wypełniony został także nauką obsługi programu BaseCamp, a także konną i pieszą wycieczką w sobotę. W tym samym dniu uczestnicy wyjazdu wzięli udział w ćwiczeniach, polegających na przeszukaniu budynku przez psy. Jak się okazało, warunki panujące w wytypowanym miejscu wyjątkowo dobrze odpowiadały faktycznym, jakie zazwyczaj występują podczas prawdziwych akcji poszukiwawczych. Praca poszczególnych zespołów była przedstawiana i omawiana wieczorami po zgraniu wszystkich śladów.
Z pomocą ćwiczącym przyszli druhny i druhowie z młodzieżowej drużyny OSP w Nowym Łupkowie: Nikola, Marlena, Piotrek, Bartek i Mateusz, dzięki którym możliwe było sprawne przeprowadzenie pozorowanych akcji poszukiwawczych. Serdecznie dziękujemy za pomoc!

Skontaktuj się z nami