Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego

Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego

Dzięki pomocy dobrych ludzi i korzystając z pomocy celowej Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – STORAT zrealizował zadanie: Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych. Sprzęt będzie służył działaniom statutowym naszemu Stowarzyszeniu, a w tym przede wszystkim prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem psów terenowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa i organizacji akcji ratunkowo-poszukiwawczych. Już we wrześniu czeka nas trzydniowe szkolenie wyjazdowe, a później organizacja IV Międzynarodowych Egzaminów Psów Ratowniczych IRO/FCI.

Z dotacji PROO w wysokości 9500 zł sfinansowano w ramach realizacji zadania określonego umową nr 58019 zakup laptopa odpornego na trudne warunki atmosferyczne oraz drukarkę umożliwiającą wydruk kolorowych map formatu A3, niezbędnych do realizacji działań ratowniczych w trudnym terenie.

Skontaktuj się z nami