Szczęśliwy finał poszukiwań!

Szczęśliwy finał poszukiwań!
Szczęśliwe zakończenie poszukiwań😍
Wczoraj zostaliśmy wezwani do trwających od 28.12. poszukiwań pensjonariusza DPS w Rzeszowie. Do akcji przystąpiło 5 zespołów z psami. Ok. 23.00, jeden z psów poinformował o odnalezieniu człowieka. Był to zaginiony mężczyzna, który po zabezpieczeniu termicznym, został przetransportowany na noszach do miejsca, gdzie mógł dojechać ambulans i przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Kierunek poszukiwań został wyznaczony w oparciu o wcześniejszą pracę psa tropiącego STORAT, potwierdzoną wskazaniami monitoringu.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w poszukiwania!

Skontaktuj się z nami