Podsumowanie pracy w 2023 roku

Podsumowanie pracy w 2023 roku

W dniu 16 marca 2024 roku odbyło się coroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia, na którym podsumowano pracę w minionym 2023 roku. W ostatnim roku w poczet członków stażystów przyjęto 4 osoby, 9 osób uzyskało status członka zwyczajnego, 1 osoba została członkiem wspierającym. Ponadto uroczyście podziękowano za wieloletnią pracę psom, które odeszły na zasłużona emeryturę: Fuks, Ozi, Ares, Szot. Ich przewodnicy otrzymali pamiątkowe podziękowania w formie dyplomów.

Skontaktuj się z nami